New Lineage 2 private servers   l2topzone.com   l2.hopzone.net   L2Network   L2jBrasil

Mini-Event Ruská ruleta a Diaz říká Dark Elmore

Vážení hráči a hráčky,

tento článek vám přináší informace o nových dlouho slibovaných minieventech. 

Ruská ruleta

Tento event se bude konat na předem určeném snadno dostupném místě (např. MDT). Pořádání eventu bude oznámeno s dostatečným časovým předstihem. Účastníci se sami dopraví na místo konání. Po příchodu na místo hráč vyčká pokynu od GM. 

  1. V aréně bude rozmístěno 6 čísel (od 1 do 6), hráč si sám jedno číslo zvolí a posadí se k němu.
  2. GM hodí kostkou, číslo které padne zabije hráče sedící u čísla.
  3. GM hází kostkou dokud nezůstane poslední žijící hráč.
  4. Vítězem se stává ten, kdo vydrží v eventu do posledního kola.

Při eventu je přísný zákaz PvP a sbírání itemů či jakékoliv narušování chodu eventu. Při porušení zákazu bude hráč bez předchozího upozornění poslán do jailu!

Diaz říká

Tento event je poněkud netradiční, počet možných účastníků je pouze 10.

  1. Na event se přihlásíte po vyzvání od GM pomocí PM zprávy "EVENT" či jiného slova, které určí GM.
  2. GM začne rozdávat příkazy (sednout, pozdravit, zatancovat, apd.). Příkaz bude uvozen větou "Diaz říká" (např. Diaz říká sednout/sit).
  3. Hráč, který příkaz vykoná jako poslední nebo nevykoná vůbec - vypadává.
  4. Může se stát že bude příkaz řečen bez "Diaz říká" po provedení tohoto úkonu rovněž vypadáváte.
  5. Hráč který zůstane jako poslední vyhrává.

Pro větší přehlednost budou příkazy dle actions záložky tzn. sit, advance, hello, victory atd.

Přejeme příjemnou zábavu,

OG L2 Tým