Pravidla pro server Infinite Elmore

Obecná ustanovení

 1. Hraním na serveru Lineage2.cz hráč souhlasí se všemi zde uvedenými pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 2. Za porušení pravidel se považuje i samotný pokus, bez ohledu na jeho rozsah, úspěšnost či dokončení!
 3. Výklad pravidel je pouze v kompetenci GMs či adminů.
 4. GMs a Administrátoři se od hráčů liší zeleným jménem ve tvaru =GM=Jméno.
 5. GM není povinen nahradit ztrátu věcí, levelu ani čehokoliv jiného způsobeného:
  • chybou hráče
  • chybou nebo pádem klienta
  • užíváním jakékoliv funkce vylepšeného interface (automatický enchant atp.)
  • výpadky internetového připojení.
 6. Pokud dojde k chybě v questu či jiné herní události konané hráčem, přesto že ostatním hrajícím bez problému quest či událost prošla, GM není povinen zasahovat.
 7. Změna CL je dostupná pouze přes funkce serveru. Změna zabanovaných CL (ve hře) je možná pouze s jejich souhlasem, vyjádřeným způsobem, na kterém se dotyčné CL dohodne s Adminem serveru.
 8. Vulgárním pojmenováním své postavy hráč na sebe přebírá možné riziko zabanování. Není třeba takové nicky hlásit, pokud spatříme nevhodný nick, situaci vyřešíme okamžitě.
 9. Během obchodování je každý hráč povinen provést kontrolu zboží, jeho množství a ceny - zda vše odpovídá tomu, co chce koupit nebo prodat. Pokusy o SCAM mohou končit banem dotyčné postavy.
 10. Všechny data uložená na severu jsou majetkem provozovatele serveru, hráči tedy nevzniká nárok na jakoukoli náhradu věcí ve hře.
 11. Služba je poskytovaná zdarma a její provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jejím používáním nebo její nedostupností či nefunkčností.
 12. Provozovatel neposkytuje žádné záruky ohledem chodu služby. Služba může být kdykoli bez předcházejícího upozornění částečně pozastavena nebo úplně zrušena.
 13. Neznalost pravidel neomlouvá.

Zákony (Co je zakázané)

 1. Je zakázáno jednat, podporovat či schvalovat činnosti odporující zákonům ČR nebo SR nebo těmto pravidlům.
 2. Hráč nesmí sdělovat své přihlašovací údaje druhým osobám. Abyste se vyhnuli potenciálnímu vykradení, doporučujeme pročíst si článek Bezpečnost účtů.
 3. Hráč nesmí využívat bugy nebo exploity, v případě jejich odhalení je povinen je nahlásit vedení serveru.
 4. Je zakázáno používat externí skripty, programy nebo cokoli jiného (kromě toho, co je výslovně povolené), co může jakkoliv zautomatizovat hraní. V případě porušení je na hráče uvalen HWID ban a jsou zablokovány všechny zúčastněné účty. 
 5. Pokusy o spoof HWID povedou k okamžitému zablokování všech zúčastněných účtů.
 6. Je zakázáno snižovat přirozenou autoritu GM, jejich zesměšňování či jiné formy projevu směřujícího proti činnosti GM ve hře či mimo hru (fóru, facebooku, discordu atp.) nebo proti nim samotným.
 7. Je zakázáno napodobovat či vydávat se za GM nebo předstírat jednání jejich jménem nebo na jejich pověření (GM se musí prokázat v seznamu GM online - příkaz "/gmlist"). Dále je před jejich nickem napsáno =GM= (příklad =GM=jméno) a jejich jména jsou zelená.
 8. Je zakázáno mařit práci GM, včetně zatajování důležitých skutečností či podávání nepravdivých informací.
 9. Je zakázáno podávat nepravdivé informace o veřejných prohlášeních či jinak poškozovat jméno serveru, portálu Lineage2.cz.
 10. Je zakázáno spamovat, floodovat chat.
 11. Je zakázáno prodávat, kupovat či měnit herní předměty, postavy, nebo herní účty za reálné penízeJakýkoliv pokus přenést debatu o ceně prodávaného předmětu mimo hru, bude automaticky považován za pokus o RMT. Bude-li následně zjištěno, že předmět změnil majitele dojde k jeho smazání. 
 12. Je zakázáno prodávat, kupovat či měnit herní předměty, postavy, nebo herní účty za herní předměty, postavy, nebo herní účty na jiných serverech.
 13. Je zakázáno propagovat jiné servery v jakékoli formě.
 14. Je zakázáno nakupování Clan Hall (CH) pro buffery či dualové postavy. O vyvlastnění těchto CH rozhoduje Admin serveru. Všechna CL jsou včasně informována o připravovaném vyvlastnění CH, proti kterému se mohou odvolat, nebo mohou tyto haly v aukci prodat a získat zpět vynaložené prostředky. Pokud tak neučiní v předem stanovené lhůtě, všechny tyto avizované CH budou vyvlastněny bez možnosti náhrady škody.

Úprava system patche

 • Bylo rozhodnuto, že nebudeme blokovat úpravy klienta až na uvedené výjimky. Všechny úpravy provádí uživatel na vlastní nebezpečí. Pokud bude zjištěno porušování pravidel na základě modifikací klienta podnikneme příslušná opatření.

Slovník pojmů

 1. Klientem se rozumí původní herní klient Lineage2 od společnosti NCsoft.
 2. Systémém (v souvislosti s klientem) se rozumí složka system umístěná v adresáři se hrou.
 3. Serverem se rozumí herní server, webový server a další počítače spadající pod projekt Lineage2.cz
 4. Bugem se označuje chyba ve hře.
 5. Exploitem se označuje obcházení běžných pravidel a zákonitostí hry či neoprávněný přístup k jakékoli funkci serveru.
 6. Event označuje herní událost, zpravidla v podobě úkolu, soutěže nebo jen volné zábavy.
 7. Spamovaním se rozumí nadměrné zahlcování chatu různými zprávami.
 8. Floodovaním se rozumí nadměrné zahlcování chatu totožnými zprávami.
 9. Vězením se rozumí "GM Consulting Service" či jiné místo zabraňující volnému pohybu hráče a jeho interakcím s dalšími hráči.

Účelem těchto pravidel a taktéž jejich základním důvodem, proč byla vytvořena, je snaha provozovatele serveru chránit poctivé a fair play hrající hráče před hráči nepoctivými, nečestnými nebo před hráči, kterým význam výrazu fair play neříká prakticky nic. Proto žádáme všechny hráče, kterým jde skutečně o kvalitní hru, aby nepovažovali tato pravidla za nástroj určený k omezování, ale jako nástroj určený na jejich ochranu před nepoctivými hráči nebo hráči se špatnými úmysly.